Degn & Co bidrager til implementering samt, deltager i at udvikle og tilpasse platformen således at denne passer til Niels Bohr Bygningens specifikke udfordringer. Platformen benyttes som visualisering af byggeriet fremdrift, i forbindelse med fremdriftsmøder, daglig styring og problemhåndtering. Værktøjet benyttes af alle parter og giver et godt overblik over projektet daglige fremdrift.

Fremadrettet har Degn & Co en ambition om at bidrage til en tidligere implementering af digitale platforme. Således der arbejdes efter en rød tråd som gennemsyrer bygningsmodeller, detaljer, beskrivelser, tilsynsplaner og tidsplaner.

Degn & Co’s nøgle medarbejder har alle været igennem GenieBelt kursusforløbet Genieblackbelt for således at være stærkest muligt rustet til at rådgive byggeherre om muligheder og potentiale.

https://ing.dk/artikel/fejl-i-byggeriet-skal-stoppes-med-faelles-sprog-181411