Niels Bohr Bygningen er et laboratorie- og undervisningsbyggeri på i alt ca. 52.000 m2. Bygningen bliver en del af Nørre Campus, hvor hovedparten af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets aktiviteter er samlet.

Niels Bohr Bygningen opføres i to bygningsafsnit med et på hver sin side af Jagtvej, dels i Universitetsparken og dels i området mod Rådmandgade på den anden side. De to afsnit forbindes på tværs af Jagtvej ved at etablere en skywalk i 3. sals højde, samt en subwalk under Jagtvej, der kan benyttes af offentligheden.

Hver etage er organiseret i tårnene rundt om bygningens centrale atrium, som på en naturlig måde adskiller tårnene og inddeler bygningen i mindre mere intime afsnit. Hvert tårn er designet unikt, ved at benytte forskellige materialer og farver, hvert tårn har coffee spots synlige fra atriummet, hvert spot indgår i farvesætningen for at skabe en specifik identitet.

Som byggeleder sørger Degn & Co for et højt kvalitetsniveau, stabil og løsnings orienteret fremdrift og positivt samarbejde på tværs af alle projektets aktører.

Det kræver stort overblik, bred faglig viden, solid planlægning og gode samarbejdsevner at styre et så komplekst og avanceret byggeri som Niels Bohr Bygningen.

Degn & Co varetager en bred vifte af roller fra projektledelse og byggeledelse til digitalisering og dagligt vedligehold og benyttelse af tidsplanen.