”Vi stræber imod at skabe bedre samspil og stort engagement på byggepladsen (medansvar).”

Byggeledelse

Kvaliteten i byggeri ligger i detaljen, og for at detaljens kvalitet kan komme til sin ret, er det vigtigt at fokusere på detaljen i en større sammenhæng. Vi fokuserer på byggeri igennem en holistisk tilgang, vi bidrager til at detaljerne sammensættes sådan, at de indgår direkte i en større sammenhæng ”BYGGETAKTEN”.

Vi rådgiver om processen og giver vores bidrag til bygherre og projektets øvrige aktører så tidligt i byggeriet som muligt. Vi ser det som en afgørende del af processen at dette sker i en åben dialog, hvor alles parters input er vigtige.

Tids & ressourcestyring

Hos Degn & Co kan vi bidrage til mere specifikke og detaljerede tidsplaner, hvor der tages stilling til byggeriets samlede byggetakt. Vi ønsker en tidlig indgang i projektet allerede i projekteringsfasen, så muligheden for at få byggeriets kompleksitet med i byggeriets overordnede strategi og styring af udførselsfasen er bedst.

Digitalisering

Digitalisering er et afgørende værktøj i optimeringen af en moderne byggeplads. Baseret på løbende feedback fra den enkelte håndværker, før såvel som når udfordringerne opstår, kan vi med de nyeste digitale løsninger holde styr på byggeriet og spare tid, ressourcer og penge. Vi optimerer samtidig håndteringsprocessen i realtid, når udfordringer på byggepladsen registreres og opfølges af byggeris øvrige parter. Risikoanalysen skal derved opfattes som rullende og proaktiv. Vi samarbejder med den internationale virksomhed Geniebelt og bruger denne dynamiske platform som navigeringsværktøj i vore projekter.